ZPĚT na hlavní stránku...

Občanské družení DRŽOVICE 

     |  Držovice |   Zápisy   |   Fotogalerie   |   Dokumenty   |   Odkazy   |   Zpravodaj   |   Hasiči   |   Sokol   |

Hasiči (SDH a JSDH Držovice) mají funkční a pravidelně aktualizovanou internetovou stránku www.hasicidrzovice.webnode.cz. Kromě účastí na soutěžích hasičských družstev a pravidelných školeních jsou členové jak SDH, tak i JSDH velmi činorodí i po kulturní stránce. Akce jako Slet čarodějnic, Uspávaní hasičského broučka či Pohadkový les již zdomácněly a našli si své sklaní příznivce z řad dětí i dospělých. Kromě těchto mimořádně vydařených podniků přišli hasiči v roce 2011 poprvé i se Stezskou odvahy. Nesmíme zapomenout i na zimní období, kdy hasiči již tradičně hasiči za příznivého počasí přpravují kluziště pro malé i velké. fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout zde(vpravo si vyberte konkrétní akci). Navíc mimo již zmíněné se se členy zásahové jednotky (JSDH) setkáte na řadě kulturních akcí pořádaných obcí Držovice, nebo jako výpomoc u kontejnerů velkoobjemového, nebezpečného a bioodpadu.

 10.05.2012

 V sobotu 12.5. oslaví SDH Držovice 120. výročí založení. Oslavy se odehrají před hasičskou zbrojnicí na ulici SNP. Program